Aug
21
9:00 AM09:00

Skolstart

Välkomna till Skolstart!

Alla elever är varm välkomna tillbaka till oss den 21 augusti.

Åk f-5 träffas kl 9 på skolgården för information och klassupprop för att sedan gå med sina lärare till sina nya klassrum.
Åk 6-9 träffas mellan B - C husen kl 10 för upprop och samling med sina mentorer.
Skoldagen slutar efter uppropet och genomgång i klassrummet. För de som har fritids är fritids öppet direkt efter.

Börjar du som ny elev på vår skola kommer du att få ett brev hem under vecka 32 med information om vilken klass du skall gå i, login till Schoolsoft där du kan se ditt schema samt en överblick av skolans lokaler.

Varmt välkomna till ett nytt spännande skolår!

önskar vi alla på Engelska Skolan Norr

View Event →
Dec
21
10:00 AM10:00

Terminsavslutning

Dear parents,

We are now preparing the end of term ceremony and would like to extend an invitation to you.

On dec 21st all the students will meet at school in the morning. They will then together with their teachers walk to church for the ceremony. 

Students who have special assignments for the ceremony will receive separate instructions from Mr Adolphson.

The ceremony will be held at Immanuel Kryrkan, Kungstensgatan 17 on dec 21st.

The doors will be open for parents at 10 am.

We kindly request that you participate with one parent per family as we have many families in the school and it would be nice if all students who wish could have a family representative at the ceremony.

Please respect the fire regulations at Immanuel kyrkan, this means seating will be assigned by ushers at the church. Parents are not allowed to walk around filming during the ceremony. Please respect these instructions to ensure that all our students have a nice end of term event.

Welcome
ESN

View Event →
Nov
15
5:30 PM17:30

Öppethus

Välkomna till oss på Öppethus för alla som är intresserade av att lära sig mer om vår skola inför skolvalet 2017.

Mejla till info@esn.se om ni tänker komma och hur många ni blir. Ange gärna i ämnesraden "öppeethus".

Varmt välkomna till vår matsal!

Hälsningar

ESN

View Event →
Aug
18
9:00 AM09:00

Skolstart HT 2016

Första skoldagen

För dig som har barn i årskurs F-5 är det upprop torsdagen den 18 augusti klockan 9.00. Vi träffas på skolgården där klassläraren/mentor kommer att möta upp för att sedan gå tillsammans till ert klassrum.

För dig som har barn i årskurs 6-9 är det upprop torsdagen den 18 augusti kl 10.00. Vi träffas utanför Roslastullsbacken 31.

Föräldramöte

I år kommer föräldramötena i skolans alla klasser att vara den 1 sept. kl 18.00 i respektive klassrum.

Läsårsdata

Läsårsdata för höst- och vårterminerna finns på skolans hemsida http://www.esn.se En mer utförlig terminsplanering finns på Schoolsoft under Skolinfo

View Event →
Jun
10
8:30 AM08:30

Skolavslutning 10 juni 2016

Årets skolavslutning kommer att blir uppdelad i tre olika sittningar. Detta beror på att vår vanliga kyrka Immanuelkyrkan skall renoveras i juni och vi kan därmed inte vara i kyrkan denna skolavslutning.

Årets avslutning kommer att vara i Norrmalmskyrkan och på ESN.

Åk F-1
Plats: Engelska Skolan Norr, respektive klassrum
Tid 8.30 - 9.30

Ni som anmält till fritids går till fritids efter avslutingen. Ni som INTE anmält till fritids går hem.

Åk 2-5
Ceremonitid: 10.00-10.40
Eleverna samlas i skolan 9.15. Eleverna går med sina lärare till kyrkan. 
Insläpp föräldrar från 9.40 i kyrkan.
 

Plats: Norrmalmskyrkan adress Norrtullsgatan 37. Karta

Ni som anmält till fritids går tillbaka till skolan med fritids efter avslutingen. Ni som INTE anmält till fritids går hem.

Åk 6-9
Tid: 11.30 - 12.10,
Eleverna samlas i klassrummen kl 10.30. Eleverna går med sina lärare till kyrkan
Insläpp för föräldrar kl 11.10, i kyrkan.

Plats: Norrmalmskyrkan adress Norrtullsgatan 37. Karta

Vi kommer inte att ha biljetter till avslutningarna utan alla är välkomna. Har ni elever i flera årskurser hinner ni med att delta i samtligas avslutningar.

Varmt välkomna!

ESN

View Event →