Dogge Doggelito besökte 3A och 3B

Dogge Doggelito besökte 3A och 3B med en inspirerande lektion som handlade om hur man skriver texter och låtar. Han uppmuntrade eleverna att tänka positivt och att bara låta tankarna flöda.

Hans huvudsakliga budskap till eleverna var att det var viktigt att kunna läsa för att bygga upp sin vokabulär.

Eleverna fortsatte efter besöket med att skriva texter kring mobbning, allas lika värde samt vänskap.

Allt detta genomfördes på lektionen "Elevens val". Efter att Dogge hade besökt klassen så märkte vi hur taggade de blev på att skriva klart sina låtar och inte minst att sedan uppträda med dem.