Om ni vill nå oss per email var vänliga och fyll i formuläret bredvid. Alternativt kan ni nå oss per telefon se nedan för våra nummer.

Kontaktinformation


Office    
Växel 08-441 85 80
Skolsekreterare 08-441 8588

VD/ CEO
Dominique Roosen 08-441 85 80

Rektor/ Principal
Andreas Tull  08-441 8590

Biträdande rektorer/Vice Principal
ÅK 6-9             Carina Bertsdotter  08-441 8940
Åk F-5             Andreas Tull  08-441 8590
Pedagogik        Marie Sandell  

Fritids
Ansvarig Alric Edwards nås via e-post alric.edwards@esn.se

Morgonfritids - 0769499635
F Class 072 250 6896
1st Grade 076 949 9484
2nd Grade  076 949 9635
3rd Grade 076 949 9634
FritidsClub 076 949 6249
Phones are open to take calls after 2 pm

Skolsyster/ School nurse
Åk F-9 
Marie Liljendahl

Måndag-fredag
Tel. 08-441 89 47
Jag arbetar behovsbaserat, vilket påverkar vart jag befinner mig.

Öppen mottagning på lågstadiet för alla elever:
Tisdagar kl 11-12
Onsdagar kl 12-13
Övrig tid endast tidsbokning. 

Skolkurator/ School counselor
Lena Hwang  073-302 44 84

SYV/ Guiden counselor
Maria Hulsin 08-441 8941 (arbetar på torsdagar)

 
Namn *
Namn