KÖREGLER

Nya elever antas enligt följande antagningsprinciper i följande ordning.

Syskon till inskrivna elever på Engelska Skolan Norr.

Elever som tidigare gått hos oss och vistats utomlands en kortare period.

Barn inskrivna på Engelska Förskolan och Trilingua.

Kötid och närhetsprincip.

Ert barn stryks ur kön om:

Erbjudande om plats kommer i retur på grund av ej uppdaterade kontaktuppgifter.

Svar på erbjuden plats inte inkommer eller inkommer för sent.

Vi kommunicerar inte ut ett ”könummer” eftersom vi tycker att det är vilseledande och ”könummret” förändras när hänsyn tas till antagninsprinciperna.

Anmäl ditt barn genom att klicka här.