Eleveassisten/Fritidspedagog i Engelska Skolan

(Heltid, visstidsanställning)

Vi erbjuder dig möjligheten att få en betydelsefull roll i en av Stockholms äldsta fristående F-9 skolor med drygt 520 elever belägen vid Roslagstull. Skolan präglas av tydliga värderingar och engagemang för människors olikheter och utveckling. Engelska Skolan Norr är en interkulturell skola med tvåspråkig profil som startade i augusti 1993. Elevernas och lärarnas mångkulturella bakgrund skapar en miljö som bidrar till förståelse och respekt för kulturella skillnader, “Unity in diversity” Varje elev skall efter årskurs nio ha utvecklat så goda språkkunskaper att de kan fortsätta studera på antingen svenska eller engelska. Skolans elever är mycket självmotiverade och högpresterande. Tjänsten är på 100 % visstidsanställning t.o.m 2020-06-12. 

Du har en utbildning som elevassistent eller fritidspedagog. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du är strukturerad, lojal, lyhörd och har hög ansvarskänsla. Du är en tydlig ledare som skapar trygghet och är en förebild för skolans elever genom ett coachande förhållningssätt. Du är som person kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter. Du har goda IKT-kunskaper och gärna erfarenheter av SchoolSoft. Du har ett engagemang och driv utöver det vanliga. Du har en funktionell tvåspråkighet i svenska och engelska.

Arbetsuppgifter:

Som elevassistent arbetar du med att hjälpa, stödja och stimulera en särskild elev. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleven så att eleven kan fokusera på studierna. Du stöttar eleven under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster, vid måltider och vid övriga aktiviteter. Du har ett ett mycket nära samarbete och tät kommunikation med övrig personal och vårdnadshavare för att tillsammans sträva efter att hitta individuella lösningar så att eleven kan lyckas med sina studier.

Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. Du har uppmärksamhet på elevens prestationer och utveckling för att kunna förmedla detta vidare till personal och vårdnadshavare.

Fritidshem:

Fokus på elevers högre måluppfyllelse, såväl kunskapsutveckling som social utveckling.

Du som söker bör kunna ta ett stort ansvar för det gemensamma arbetet i arbetslaget när det gäller elevernas måluppfyllelse samt aktivt kunna verka för utvecklingen av fritidshemsverksamheten. Du bör dela våra tankar kring verksamhetsintegrering, där all pedagogisk personal samverkar med elevens utveckling i fokus!

Personliga egenskaper:

Du är lyhörd för ungdomars behov, har god social och kommunikativ förmåga samt stor vilja och intresse att bidra till ungdomars lärande och utveckling. Att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt är en självklarhet, samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du är kreativ och lösningsinriktad och kommer gärna med nya idéer och perspektiv. Vidare har du ett stort engagemang i ditt arbete och en positiv elevsyn.

Meriterande om du har någon form av utbildning inom:

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik eller motsvarande utbildning

· Elevassistent/personlig assistent

· Barnskötare/elevassistents utbildning

Det är även meriterande om du har arbetat som elevassistent eller med liknande arbetsuppgifter.

Språkkunskap inom både Svenska och Engelska krävs.

Digital kompetens ser vi som ett stort plus.