Vi blir glada och får positiv energi av beröm!

Om du eller ditt barn upplever att någon i personalen har gjort något utomordentligt bra, berätta det gärna för berörd person.

I syfte att utveckla och förbättra verksamheten är det viktigt att klagomål i första hand kommuniceras med den det berör. Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda parter, helst i så nära anslutning som möjligt till den händelse som lett till att klagomål framförs .

Vid klagomål vill vi be er att följa nedanstående rutiner.

Rutiner för klagomålshantering på ESN

  • Diskutera det uppkomna problemet i första hand med berörd lärare eller fritidspedagog. Vi är övertygade om att bekymmer löses bäst, snabbast och på det mest effektiva sättet genom direkt kommunikation.  

  • Om du har klagomål eller synpunkter kring skolmaten, kontakta Eva Andersson, husmor.  

  • Om du har klagomål eller synpunkter kring skollokaler, kontakta Ibrahim Agirman, fastighetsansvarig.  

  • Om du har klagomål eller synpunkter kring den dagliga verksamheten och inte kan lösa det genom samtal med lärare eller fritidspersonal, tag kontakt med :  

Alric Edwards för frågor rörande fritids 
Andreas Tull för frågor rörande F-3  
Marie Sandell för frågor rörande åk 4-5  
Carina Bertsdotter för frågor rörande åk 6-9  

  • Om du har klagomål eller synpunkter kring det övergripande pedagogiska arbetet, tag kontakt med Marie Sandell, biträdande rektor för pedagogik.  

  • Om du fortfarande upplever att problemet inte är åtgärdat genom kontakt med ovannämnda personer, skicka in en skriftlig beskrivning av ärendet till Andreas Tull, Rektor.    

  • Upplever du fortfarande att problemet kvarstår, vänligen ta kontakt med Dominique Roosen, VD och huvudman för skolan.    

Återkoppling
Du får inom tre dagar en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du få ett svar kring hur klagomålet har hanterats.

Andra möjligheter
Det är möjligt att anmäla ärenden direkt till Skolinspektionen eller till Barn- och elevombudet, men ärendet skickas till huvudmannen för behandling, om anmälaren inte först har varit i kontakt med förskola/skola/huvudman.

Klagomålsblankett

Ladda ner blanketten HÄR: