Skolstart 20 augusti - nya elever till ESN

Hej, 

Snart börjar höstterminen och vi hälsar dig varmt välkommen till Engelska Skolan Norr! 

Som elev hoppas vi att du skall få lärorika och roliga år här på ESN. Som förälder hoppas vi att ni ska få se er son eller dotter utvecklas vad gäller kunskaper och färdigheter. Vi på skolan hoppas också kunna förmedla den kontakt och den information som ni i hemmet önskar. 

Första skoldagen 

För dig som har barn i årskurs F-5 är det upprop måndagen den 20 augusti klockan 9.00.  

Vi träffas på skolgården där klassläraren/mentor kommer att möta upp för att sedan gå tillsammans till ert klassrum. 

För dig som har barn i årskurs 6-9 är det upprop måndagen den 20 augusti kl 10.00. Vi träffas utanför Roslagstullsbacken 31. Carina Bertsdotter bitr. rektor hälsar välkommen och efter det följer ni med era mentorer till era klassrum. 

Föräldramöte

I år kommer föräldramötena i skolans alla klasser att vara den 11 sept. kl 18.00 – 19.30 i respektive hemklassrum.  

Läsårsdata

Läsårsdata för höst- och vårterminerna finns på skolans hemsida www.esn.se En mer utförlig terminsplanering finns på Schoolsoft och den kommer ni som elever och målsman ges tillträde till i samband med skolstarten. Schema kommer att finnas synligt ett par dagar innan skolstarten. 

Informationskanaler - Schoolsoft 

Som elev och förälder håller man sig informerad om vad som händer på skolan genom att titta på Schoolsoft. På Schoolsoft finns information om aktiviteter på skolan, resultat och där anmäler man också giltig frånvaro. Mer information om detta får ni, både elever och föräldrar, i samband med skolstarten. 

Frånvarorapportering

Om ditt barn är sjukt är det viktigt att ni anmäler detta till skolan så att de får giltig frånvaro. 

Anmälan gör ni före kl 8 på Schoolsoft som ni når via hemsidan. Välj menyn Närvaro / Frånvaroanmälan. Frånvaroanmälan skall göras även när man är borta några timmar för läkarbesök eller dylikt. Ledighet söker ni via skolans blankett som finns på Schoolsoft under menyn filer och länkar, den lämnar ni till klassläraren. 

Till sist önskar vi en riktigt härlig avslutning på sommarlovet! 

Mycket varmt välkommen till ESN den 20 augusti! 

 

 

Skolledningen på ESN