Våra skolor och förskolor

Engelska Skolan Norr ingår i Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB som förvaltar totalt tre grundskolor och fyra förskolor.
Dessa är: Engelska Skolan Norr, Engelska skolan Novia, The Tanto International School, Engelska Förskolan Norrmalm, Engelska Förskolan Norra Djurgårdsstaden, Engelska Förskolan Frej samt Engelska Franska Förskolan Södermalm.


Engelska skolor och förskolor i Sverige AB

Våra förskolor

Våra förskolor är två- eller tre-språkiga (engelska, franska, svenska) och följer den svenska läroplanen. Vi bedriver våra verksamheter med stor entusiasm och med tre profilområden; pedagogik med inslag och inspiration från Reggio Emilia och Montessori, hälsa och språk.

För mer information klickar ni här https://www.engelskaforskolan.se/

Engelska skolan Novia

Från och med den 31 juli 2020 blev Engelska Skolan Novia en del av Engelska skolor och förskolor i Sverige AB. Engelska skolan Novia är en svensk skola med engelsk profil.

För mer information klickar ni här https://www.engelskaskolannovia.se/


The Tanto International School

Den 1 april 2020 blev The Tanto International School en del av Engelska skolor och förskolor i Sverige AB. The Tanto International School erbjuder högkvalitativ utbildning, små klasser med undervisning enbart på engelska.

För mer information klickar ni här https://www.tantoschool.org/

Engelska skolan norr

Roslagstullsbacken 4, 114 21 Stockholm

Org.nr: 556569-9302

E-mail: info@esn.se

Tel: 08-441 85 80

ALL RIGHTS RESERVED © Engelska skolan norr