AKT_IMG_8998_14.JPG

ESNs mål för alla elever

Vårt mål är att erbjuda en tvåspråkig utbildning av hög kvalitet till alla våra elever. Vårt internationella synsätt, vår multikulturella personal, och vår noll-tolerans mot mobbning bidrar till att barnen får bästa möjliga start i sin akademiska karriär. Våra betygsresultat visar att ESN elever uppnår långt över genomsnittet när de lämnar årskurs 9.

ESN är en interkulturell och tvåspråkig skola, som erbjuder sina elever en högkvalitativ undervisning. Genom en professionell organisation och med stöd av en bra elevhälsa skapar vi de bästa förutsättningar för våra elever att nå bra resultat.