Nedan en sammanställning av skolans resultat för läsåret 2017

Meritvärde jämfört med riket, kommun och andra friskolor

Meritvärde jämfört med riket, kommun och andra friskolor

Resultat Nationella prov - Matematik, Svenska, Engelska

MA 17.GIF
NP SV 17.GIF
NP ENG.GIF