Elevhälsoteam

Vårt elevhälsoteam arbetar för att förebygga och främja hälsa samt bidra till att skapa de bästa förutsättningar för eleven att klara av skolan. Där livsstil, hälsa och inlärning hänger ihop. Skolhälsovården fortsätter det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som påbörjats på BVC. Vår kurator bidrar med det psykosociala perspektivet på skolan genom handledning kring relationer, förhållningssätt och konflikthantering och träffar elever i klass och individuellt. Vi har även specialpedagog som arbetar tillsammans med kurator för att få det akademiska och psykosociala perspektivet för att hjälpa elever på bästa sätt.

Vår trygghetsgrupp möts varje vecka och arbetar för en skola utan diskriminering, kränkningar och för ett gott socialt skolklimat.
I vårt elevhälsoteam finns skolsyster, kurator och specialpedagog på heltid samt studie- och yrkesvägledare på deltid.

Skolans trygghetsteam
Vi har också ett trygghetsteam som möts varje vecka för att arbeta för att befästa ett bra socialt klimat i skolan och i Fritids.

Engelska skolan Norr

Roslagstullsbacken 4, 115 48 Stockholm

Org. nr: 556569-9302

LinkedIn