Engelska Skolan Norr 

Engelska Skolan Norr grundades 1993, som den första fristående skolan i Sverige som tillhandahåller ett tvåspråkigt program enligt den svenska läroplanen och där hälften av alla lektioner genomförs på engelska. 

För de som går i årskurs nio finns möjlighet att förbereda sig för och ta Cambridge-examen i engelska och i matematik.

Vi drivs av tanken att olika kulturer berikar oss och att kvalitativ undervisning ger höga resultat. Bra utbildning är helt enkelt en bra investering i framtiden. Vår vision bygger på fyra lika delar och som ett resultat kan vi, år efter år, konstatera att våra examenstudenter uppnår mycket goda resultat och får en bra grund för vidare studier. Vi ser också att vårt fokus på ett interkulturellt synsätt bidrar till fina värden.

Sedan oktober 2013 har Engelska Skolan Norr ingått i Atvexa-gruppen, som äger och förvärvar aktiviteter inom förskola och skola. Atvexa-gruppens vision är att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och studenter att växa.

Engelska Skolan Norr

Roslagstullsbacken 4, 115 48 Stockholm

Org. nr: 556569-9302

LinkedIn