Klagomålshantering

Vi blir glada och får positiv energi av beröm!

Om du eller ditt barn upplever att någon i personalen har gjort något riktigt bra, berätta det gärna för berörd person.

I syfte att utveckla och förbättra verksamheten är det viktigt att klagomål i första hand kommuniceras med den det berör. Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda parter, helst i så nära anslutning som möjligt till den händelse som lett till att klagomål framförs .

Vid klagomål vill vi be dig att följa nedanstående rutiner:

Rutiner för klagomålshantering på ESN

 • Diskutera det uppkomna problemet i första hand med berörd lärare eller fritidspedagog. Vi är övertygade om att bekymmer löses bäst, snabbast och på det mest effektiva sättet genom direkt kommunikation. 

 • Om du har klagomål eller synpunkter kring skolmaten, kontakta Eva Andersson, husmor.  eva.andersson@esn.se

 • Om du har klagomål eller synpunkter kring skollokaler, kontakta Tobias Nihlen, vaktmästare. 073-302 44 86

 • Om du har klagomål eller synpunkter kring den dagliga verksamheten och inte kan lösa det genom samtal med lärare eller fritidspersonal, tag kontakt med : 
  Alric Edwards chef fritids ,
  alric.edwards@esn.se
  Lubna Irfan bitr. rektor åk F-5,
  lubna.irfan@esn.se
  Sofia Liberg bitr.rektor åk 6-9 , sofia.liberg@esn.se
  Andreas Tull rektor ESN, andreas.tull@esn.se

 • Om du fortfarande upplever att problemet inte är åtgärdat genom kontakt med ovannämnda personer, skicka in en skriftlig beskrivning av ärendet till Andreas Tull, Rektor.   

 • Upplever du fortfarande att problemet kvarstår, vänligen ta kontakt med Dominique Roosen, VD och huvudman för skolan.   

Återkoppling

Inom tre dagar kommer du att få en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du få ett svar kring hur klagomålet har hanterats.

Andra möjligheter

Det är möjligt att anmäla ärenden direkt till Skolinspektionen eller till Barn- och elevombudet, men ärendet skickas till huvudmannen för behandling, om anmälaren inte först har varit i kontakt med förskola/skola/huvudman.

Blankett

Engelska skolan norr

Roslagstullsbacken 4, 114 21 Stockholm

Org.nr: 556569-9302

E-mail: info@esn.se

Tel: 08-441 85 80

ALL RIGHTS RESERVED © Engelska skolan norr